Pomiary wilgotności

Pomiary wilgotności

Firma MerMar świadczy szeroki zakres diagnostyki pomiarowej, która pozwala na określenie stanu zawilgocenia oraz określenie czynników, jakie na nie wpływają.

Oferowana przez nas usługa może być świadczona w ramach pojedynczego badania, zanim rozpocznie się osuszanie mieszkania lub jako potwierdzenie skuteczności naszych metod pracy. Przed każdym procesem osuszania wykonujemy pomiary wilgotności danego pomieszczenia, aby poznać realną skalę problemu. Powtarzamy je po wykonanej pracy, uzyskując potwierdzenie obniżenia zawartości wody w ścianach, sufitach czy posadzkach.


Pomiar wilgotności, osuszanie pomieszczeń — zakres działań

Podczas wykonywanych tego typu usług wspieramy się specjalistycznymi zestawami instrumentów badawczych, które pozwalają na pomiar:

  • stanu zawilgocenia budynków i mieszkań
  • stanu zawilgocenia posadzek, tynków, ścian
  • stanu zawilgocenia stref izolacji
  • temperatury i wilgotności powietrza
  • temperatury i wilgotności ścian
  • punktu rosy

Pomiary wilgotności

Podczas badań wspieramy się m.in. miernikiem wielofunkcyjnym Trotec T3000 z pełnym zestawem czujników i elektrod. Urządzenie to jest niezwykle przydatne w takich zastosowaniach jak pomiar przepływu, wykrywanie skraplania, nieszczelności uszczelnień, zbyt niskiej lub zbyt wysokiej wilgotności materiałów, wykrywanie nieszczelności przewodów. To ważne aspekty zwłaszcza, jeżeli powierzasz nam osuszanie obiektów przemysłowych. Pomiary te są niezbędne w ramach utrzymania ruchu, diagnostyki budowlanej i analizy szkód.

Zintegrowany wskaźnik pomiarowy modelu T3000 pozwala na pobieranie i wizualizację danych pomiarowych w formie czytelnych wykresów i graficzne przedstawienie do 2000 wartości pomiarowych. Tak precyzyjne wyniki pozwalają nam odczytywać realne wartości i na ich podstawie opracować plan na osuszanie mieszkań, domów, lokali lub osuszanie podposadzkowe.

Graficzna prezentacja pomiarów