Najczęstrze błędy podczas osuszania pomieszczeń

Na podstawie badań i obserwacji kilkudziesięciu osuszonych budynków można zauważyć powtarzające się błędy popełnione podczas osuszania pomieszczeń, do których najczęściej należą:

 

– wykonywanie tynków i powłok malarskich na niedostatecznie osuszonych murach,

– stosowanie szczelnej stolarki PCW,

– niewłaściwy dobór urządzeń osuszających,

– brak wentylacji pomieszczeń,

– brak izolacji przeciwwilgociowych.

 

Przed rozpoczęciem remontu i osuszania budynku należy sprawdzić, czy ma on (i w jakim stanie) izolacje przeciwwilgociowe. Gdy ich nie ma albo są one uszkodzone, trzeba je wykonać.

Zamontowanie w zawilgoconym budynku szczelnej stolarki okiennej może pogorszyć wentylację, a to może stać się pośrednią przyczyną rozwoju grzybów pleśniowych.

Jeżeli budynek posiada izolację posadzki (np. styropian, wełna mineralna, keramzyt), bardzo często w wyniku zalania woda dostaje się pod warstwę izolacyjną. Tego rodzaju zalania często próbuje się usunąć tylko z zastosowaniem osuszaczy kondensacyjnych. Niestety ale współczesna technologia wykonywania warstw izolacji nie pozwala na ich osuszenie tym sposobem, jak również nie pozwala na ich samoistne wyschnięcie.

Należy zastosowania specjalistyczne urządzenia wykorzystujących w swym działaniu silny ruch suchego powietrza, które jest wtłaczane w warstwę izolacyjną poprzez dylatację lub niewielkie otwory rewizyjne. Przepływające suche powietrze powoduje osuszenie warstwy izolacyjnej, dzięki czemu nie ma potrzeby ich zrywania.